Spolupracujeme

Spolupráce v rámci České republiky

Agritec, Šumperk (RNDr. Miroslav Griga, CSc.): Fytohormony a somatická embryogeneze.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Školení diplomantů.

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav molekulární biologie a radiobiologie (RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., Mgr. Přemysl Souček, Ph.D., Nagavalli S. Kiran, Ph.D.): Cytokininy – signalizace, metabolismus.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř molekulární fyziologie rostlin (RNDr. Jan Hejátko, Ph.D., Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.): Auxiny, cytokininy a jimi řízená organogeneze. Transport auxinu. Metabolismus fytohormonů.

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologie rostlin a Katedra biochemie: Cytoskelet a endomembrány v mechanismu polárního transportu auxinu. Školení diplomantů a postgraduálních studentů.

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů (Petr Galuzska, Ph.D.)

Ústav molekulární biologie rostlin AVČR, České Budějovice (Ing. Tomáš Kocábek, CSc.; Doc. Ing. Josef Špak, DrSc.): Sekvenování DNA, transformace Arabidopsis thaliana, biotický stres.

Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha (RNDr. Ladislav Kohout, DrSc.): Brasinosteroidy a další látky regulující růst rostlin.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (Ing. Marie Trčková a Ing. J. Haberle, CSc.): Hormonální regulace příjmu a využití dusíku.


Mezinárodní spolupráce

Členové laboratoře úzce spolupracují s níže uvedenými zahraničními pracovišti. Tato spolupráce je většinou založena na společných výzkumných projektech a zahrnuje výměnné pobyty vědeckých pracovníků a studentů.

Bulgarian Academy of Sciences, M. Popov Institute of Plant Physiology, Sofie, Bulharsko (Dr. K. Ananieva) Metabolismus cytokininů a exprese genů v průběhu indukované senescence a následném zotavení v dělohách tykve (Cucurbita pepo).

Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Botanisches Institut, Greifswald, Germany (Prof. K. Conrad): Regulace metabolismu cytokininů ve stárnoucích listech obilovin.

Freie Universität Berlin, Angewandte Genetik, Berlin, Germany (Dr. T. Schmülling): Vliv exprese genů ipt a ckx na hladinu a metabolismus fytohormonů.

Horticulture Research International/University of Warwick, Wellesbourne, UK (Prof. R. M. Napier, Dr. P. Hand): Mechanismus působení auxinu.

Oregon State University, Department of Horticulture and Center for Gene Research and Biotechnology, Corvallis, Oregon, USA (Prof. D.W.S. Mok a Prof. M.C. Mok): Glukosylace cytokininů v rostlinách.

Polish Academy of Sciences, Institute of Bioorganic Chemistry (Prof. Jan Barciszewski) Cytokininová aktivita přírodních látek a jejich syntetických derivátů.

Swiss Federal Institute of Technology, Institute of Plant Science, Plant Biotechnology, Zurich, Switzerland (Prof. W. Gruissem): Úloha farnesylace proteinů v cílení isopentenyltransferázy v rostlinných buňkách.

Universität Hamburg, Institut für Angewandte Botanik, Hamburg, Germany (Dr. K. von Schwartzenberg): Metabolismus fytohormonů u mechů.

University of Barcelona, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Barcelona, Spain (Prof. A. Ferrer): Vztah biosyntézy isoprenoidů k metabolismu cytokininů.

University of Hannover, Institute for Ornamentals, Nurseries and Plant Breeding, Hannover, Germany (Prof. G. Scherer): Přenos signálů rostlinných hormonů.

University of Kwazulu-Natal, Research Centre for Plant Growth and Development, South Africa (Prof. Johannes Van Staden): Regulace hladin cytokininů v rostlinných pletivech a orgánech.

University of Southampton, Division of Cell Sciences, School of Biological Sciences, Southampton, UK (Dr. D.A. Morris): Mechanismy akumulace auxinu v rostlinných buňkách; přenašeče auxinu a jejich regulace.

VIB / Gent University, Department of Plant Systems Biology, Belgie (Prof. Jiří Friml): Mechanismus polárního transportu auxinu.

tisk