Technické vybavení

Obrázek z konfokálního mikroskopuPracujeme v laboratořích moderně vybavených pro cytologickou, biochemickou a molekulárně-biologickou experimentální práci. Další specializované laboratoře jsou přístrojově vybaveny pro mikroskopii a analýzu obrazu, HPLC, práci s radioisotopy a rostlinnými tkáňovými kulturami. Máme k dispozici kultivační místnosti a boxy s regulovanou teplotou, vlhkostí a osvětlením a také skleníkové prostory.

Konfokální mikroskop

Konfokální mikroskop Zeiss LSM 5 DuoKonfokální mikroskop (Zeiss LSM 5 Duo) nám umožňuje provádět trojrozměrné studie fluorescenčně značených struktur v živých či fixovaných buňkách. Jsme například schopni s vysokým rozlišením sledovat in vivo dynamiku studovaných proteinů účastnících se transportu auxinu (viz obrázek výše – zelené značení) a zároveň vizualizovat různé buněčné procesy (např. endocytosu – červené značení v obrázku výše).

Hmotnostní spektrometr napojený na dvojdimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatograf (2D-LC/MS)

Hmotnostní spektrometr napojený na dvojdimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatografModulární dvojdimenzionální kapalinový chromatograf (Ultimate 3000, Dionex) a hybridní trojitý kvadrupól/lineární iontová past (3200 Q TRAP LC/MS/MS, Applied Biosystems) nám umožňují provádět identifikace, kvantifikace a sledování metabolizmu biologicky aktivních rostlinných látek, zejména fytohormonů. Více informací…

InsituPro VSi

Automatizovaná pipetovací staniceAutomatizovaná pipetovací stanice pro in situ hybridizace a imunohistochemické metody. Tento přístroj je používán pro zobrazování v celých rostlinách (tzv. „whole mount“) a na fixovaných řezech na sklíčkách. Velikost inkubačních košíčků je vhodná pro semenáčky Arabidopsis thaliana i mnoho dalších materiálů. Současně lze inkubovat až 60 vzorků (objektů či sklíček) s možností chlazení či ohřevu inkubačních pufrů a inkubačního prostoru. Je též možné recyklovat proplachovací roztoky (např. protilátky) a používat je opakovaně.

tisk