O nás

Skupinové foto 2013

Jsme středně velká laboratoř deseti vědeckých pracovníků a měnícího se počtu postdoktorandů, doktorandů a studentů magisterského a bakalářského studia. Zabýváme se mechanismy regulace hladin rostlinných hormonů, zejména auxinů a cytokininů, a jejich úlohou v růstu a vývoji rostlin.

K výzkumu používáme celé rostliny, buněčné suspenze a tkáňové kultury, včetně transgenních, které exprimují geny podílející se na metabolizmu, transportu a přenosu signálů auxinů a cytokininů. Využíváme postupů matematického modelování, věnujeme pozornost vývoji nových metod analýzy fytohormonů a hledáme potenciální aplikace výsledků pro zvýšení produktivity vybraných zemědělských plodin.

Pravidelně organizujeme mezinárodní sympozium Auxins and Cytokinins in Plant Development (ACPD, Auxiny a cytokininy ve vývoji rostlin). Poslední ACPD se konalo v roce 2009 a to příští plánujeme na rok 2014.

tisk