Obsah kurzu zimního semestru 2015:

Kapitola 1: Základní pravidla vědecké práce - přednášky 7.10., 14.10., 21.10.

1.1. Povaha vědecké práce v experimentální biologii
1.2. Pozorování a pokus - základní činnosti experimentátora
1.3. Vědecké instituce a organizace, vědecké konference
1.4. Etické aspekty vědecké činnosti
1.5. Financování vědeckého výzkumu
1.6. Příprava vědeckých projektů a grantů

Kapitola 2: Praktické postupy zpracování experimentálních dat - přednáška 4.11.

2.1. Základní organizace práce, typy dat
2.2. Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2.3. Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2.4. Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2.5. Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy

Kapitola 3: Odborná literatura, její zdroje na internetu a PřFUK - přednáška 11.11., praktika 18.11, 25.11.

3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik
3.2. Internetové zdroje informací
3.3. Účelné vyhledávání a zpracování bibliografických záznamů a článků
   3.3.1. Bibliografické databáze přístupné na PřFUK
   3.3.2. Plnotextové databáze přístupné na PřFUK
   3.3.3. Vytváření osobních databází referencí
3.4. Scientometrie jak orientační nástroj hodnocení kvality vědecké práce

Kapitola 4: Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii - praktika  2.12., sekvence DNA, sekvence AMK

4.1. Všeobecné databáze sekvencí - nástroje systémové biologie
4.2. Specializované sekvenční databáze

Kapitola 5: Prezentace výsledků experimentální práce - přednášky 9.12.  a 16.12, vzor plakátu v cdr a pdf, vzor prezentace v ppt, vzor rukopisu původního sdělení v pdf, výsledná tištěná podoba původního sdělení v pdf

5.1. Bakalářská práce
5.2. Diplomová práce
5.3. Disertační práce
5.4. Vědecká sdělení na konferencích a seminářích
5.5. Vědecká publikace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání úkolů 1-5 k zápočtu 2015:

Zadání úkolů 1-4, vzor vypracování úkolu 1

Zadání úkolu 5, podpůrné informace k vypracování úkolu 5

Vypracované úlohy posílejte na petrasek@natur.cuni.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------