Praktikum Růst a vývoj rostlin MB130C78 pro odborné kombinace

Probíhá jako nezávislý doplněk k přednášce Růst a vývoj rostlin (David Honys a kol., MB130P78), která je společná pro učitelské i odborné zaměření.

Zajišťován: 130

Stav: vyučován

Zimní semestr: 0/2 C (hodin/týden)

Kredity: 2

Platný: od 2011

Kapacita: 30

Vyučující: Petrášek, Jan a kolektiv - RNDr. Jiří Libus, Ph.D, RNDr. Lenka Havelková, Ph.D., Mgr. Alena Náprstková, Mgr. Jan Martinek,

petrasek@natur.cuni.cz

Rozsah 0/2 odpovídá celkově 24 h praktik, které jsou realizovány formou 4 šestihodinových bloků v průběhu zimního semestru. Vezměte si s sebou přezůvky a laboratorní plášť.

Termín a místo konání praktik pro podzimní semestr 2020/2021:

Jsme ovlivněni nařízeními ohledně šíření virózy. Místo konání je fyziologické praktikum B10, 2. patro Viničná 5, přímo proti schodům, 9:00-15:00.

Aktuální stav je tento:

Blok 3: Vývoj samčího a samičího gametofytu - Alena Náprstková, Karel Raabe
Termín dvou paralelek pro studenty posledních ročníků je 30.11 a 7.12. Již máme plno. Studenti nižších ročníků 22.2. 2021.

Blok 1: Hormonální regulace vývoje rostlin - Jan Petrášek a Lenka Havelková
Termín dvou paralelek pro studenty posledních ročníků je
14.12 a 21.12, zápis proběhl. Studenti nižších ročníků 23.2. 2021.

Zápočet udílím za absolvování těchto dvou bloků.

Obsah bloků:

Praktické úlohy demonstrují vybrané kapitoly z vývoje rostlin, na kterých si budete moci konkrétně osahat experimentální materiál (zejména rostliny Arabidopsis thalina a Nicotiana tabacum) a současně poznat některé moderní metody jeho studia. Dokumentovat si budeme klíčení a růst rostlin, jeho regulaci hormonálními faktory, morfogenezi buněk v pletivech, reakci rostlin na podněty z okolí, vývoj samčího a samičího gametofytu, rozmnožování rostlin a vývoj embrya.

 

Blok 1: Hormonální regulace vývoje rostlin - Jan Petrášek, Lenka Havelková

pptx úvodní prezentace, popis úloh

Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech složek z jednotlivých mikroskopů, vše na disku google):

14.12. 2020 Paralelka I, 21.12. 2020 Paralelka II, 23. 2. 2021 Paralelka III

 

Blok 3: Vývoj samčího a samičího gametofytu - Alena Náprstková, Karel Raabe

pptx úvodní prezentace, popis úloh

Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech složek z jednotlivých mikroskopů, vše na disku google):

30.11. 2020 Paralelka I, 7.12. 2020 Paralelka II, 22. 2. 2021 Paralelka III

 


 

Výstupem z praktik jsou protokoly, které budou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu.

V protokolu prosím vždy uveďte číslo pracovní skupiny popř. předložené experimentální varianty.
Dále by měl protokol obsahovat název úlohy, cíl, použitý materiál, postup (stručně), výsledky s obrazovou dokumentací (pokud je k dispozici) a závěr (s možnou interpretací výsledků).
Snažte se o věcnost a tvůrčí přístup k zadanému experimentu.

Protokoly po ukončení praktika zasílejte e-mailem na petrasek@natur.cuni.cz a nebo přímo vedoucímu konkrétního bloku.
 

Obsah praktik z minulých let:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2018 2019