Praktikum Růst a vývoj rostlin MB130C72 pro učitelské kombinace

Probíhá jako doplněk k přednášce Růst a vývoj rostlin (David Honys a kol., MB130P78), která je společná pro učitelské i odborné zaměření.

Rozsah 0/1 odpovídá celkově 12 h praktika, které bude realizováno formou 2  bloků v průběhu zimního semestru. Výstupem z praktik jsou protokoly, které budou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu.

Zajišťován: 130

Stav: vyučován

Zimní semestr: 0/2 C (hodin/týden)

Kredity: 1

Platný: od 2011

Kapacita: 6

Vyučující: Petrášek, Jan a kolektiv - RNDr. Jiří Libus, Ph.D, Mgr. Jan Martinek, Mgr. Alena Náprstková

petrasek@ueb.cas.cz

Termín a místo konání praktik pro podzimní semestr 2021/22:

 Fyziologické praktikum B10, 2. patro Viničná 5, přímo proti schodům - lze si vybrat kterékoliv 2 bloky odborného praktika a ty absolvovat, každý blok probíhá dvakrát, takže máte více možností, víz stránky odborného praktika.

Obsah:

Praktické úlohy budou demonstrovat vybrané kapitoly z vývoje rostlin, na kterých si budete moci konkrétně osahat experimentální materiál (zejména rostliny Arabidopsis thalina a Nicotiana tabacum) a současně poznat některé moderní metody jeho studia. Dokumentovat si budeme klíčení a růst rostlin, jeho regulaci hormonálními faktory, reakci rostlin na podněty z okolí, vývoj gametofytu, rozmnožování rostlin a vývoj embrya.