Praktikum Růst a vývoj rostlin MB130C78 pro odborné kombinace

Probíhá jako nezávislý doplněk k přednášce Růst a vývoj rostlin (David Honys a kol., MB130P78), která je společná pro učitelské i odborné zaměření.

Zajišťován: 130

Stav: vyučován

Zimní semestr: 0/2 C (hodin/týden)

Kredity: 2

Platný: od 2011

Kapacita: 35

Vyučující: Petrášek, Jan a kolektiv - RNDr. Jiří Libus, Ph.D, Mgr. Katarína Kulichová, Mgr. Petra Cifrová, Bc. Alena Náprstková

petrasek@natur.cuni.cz

Rozsah 0/2 odpovídá celkově 24 h praktik, které jsou realizovány formou 4 šestihodinových bloků v průběhu zimního semestru. Vezměte si s sebou přezůvky a laboratorní plášť.

Termín a místo konání praktik pro podzimní semestr 2016/17, fyziologické praktikum B10, 2. patro Viničná 5, přímo proti schodům, 9:00-15:00:

Paralelka I - Blok 1: 16.10., Blok 2: 6.11., Blok 3: 20.11., Blok 4: 4.12.
Paralelka II - Blok 1. 23.10., Blok 2: 13.11., Blok 3: 27.11., Blok 4: 11.12.
Obsah bloků:

Praktické úlohy demonstrují vybrané kapitoly z vývoje rostlin, na kterých si budete moci konkrétně osahat experimentální materiál (zejména rostliny Arabidopsis thalina a Nicotiana tabacum) a současně poznat některé moderní metody jeho studia. Dokumentovat si budeme klíčení a růst rostlin, jeho regulaci hormonálními faktory, morfogenezi buněk v pletivech, reakci rostlin na podněty z okolí, vývoj samčího a samičího gametofytu, rozmnožování rostlin a vývoj embrya.

 

Blok 1: Hormonální regulace vývoje rostlin - Jan Petrášek

 

Blok 2: Vývoj samčího a samičího gametofytu - Katarína Kulichová, Alena Náprstková


Blok 3: Morfogeneze buněk listové epidermis, analýza fenotypu - Petra Cifrová

Blok 4: Embryogeneze a dědičnost znaků - Jiří Libus

Výstupem z praktik jsou protokoly, které budou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu.

V protokolu prosím vždy uveďte číslo pracovní skupiny popř. předložené experimentální varianty.
Dále by měl protokol obsahovat název úlohy, cíl, použitý materiál, postup (stručně), výsledky s obrazovou dokumentací (pokud je k dispozici) a závěr (s možnou interpretací výsledků).
Snažte se o věcnost a tvůrčí přístup k zadanému experimentu.

Protokoly po ukončení praktika zasílejte e-mailem na petrasek@natur.cuni.cz k následujícím termínům: 19.1, 9.2 a 9.3. 2018.
 

Obsah praktik z minulých let:

2011
2012
2013
2014
2015
2016