Praktikum Růst a vývoj rostlin MB130C78 pro odborné kombinace

Zajišťován: 130

Stav: vyučován

Zimní semestr: 0/2 C (hodin/týden)

Kredity: 2

Platný: od 2011

Kapacita: 36

Vyučující: Petrášek, Jan a kolektiv - RNDr. Lenka Havelková, Ph.D., RNDr. Jana Krtková, Ph.D.,  Mgr. Alena Náprstková, Mgr. Jan Martinek,  Mgr. Pavel Jelínek, Mgr. Barbora Jelínková

petrasek@natur.cuni.cz

Rozsah 0/2 odpovídá celkově 24 h praktik, které jsou realizovány formou 4 šestihodinových bloků v průběhu zimního semestru.

Vezměte si s sebou přezůvky a laboratorní plášť.

Termín a místo konání praktik pro podzimní semestr 2022/2023:

Místo konání je fyziologické praktikum B10, 2. patro Viničná 5, přímo proti schodům, vždy 9:00-15:00.

Paralelka I - Blok 1: po 17.10., Blok 2: pá 4.11., Blok 3: po 14.11., Blok 4: po 19.12.

Paralelka II - Blok 1: po 24.10., Blok 2: po 7.11., Blok 3: po 21.11., Blok 4: pá 9.12.

Paralelka III - Blok 1: po 31.10., Blok 2: pá 11.11., Blok 3: pá 25.11., Blok 4: po 12.12.

Zde je link na sdílenou tabulku pro zapisování do paralelek. Lze si vybrat vždy jeden termín u daného bloku.

Obsah bloků:

Praktické úlohy demonstrují vybrané kapitoly z vývoje rostlin, na kterých si budete moci konkrétně osahat experimentální materiál (zejména rostliny Arabidopsis thalina a Nicotiana tabacum) a současně poznat některé moderní metody jeho studia. Dokumentovat si budeme klíčení a růst rostlin, jeho regulaci hormonálními faktory, morfogenezi buněk v pletivech, reakci rostlin na podněty z okolí, vývoj samčího a samičího gametofytu, rozmnožování rostlin a vývoj embrya.

 

Blok 1: Hormonální regulace vývoje rostlin - Jana Krtková, Lenka Havelková

pptx úvodní prezentacepopis úloh

Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech složek z jednotlivých mikroskopů, vše na disku google):

17.10. 2021 Paralelka 124.10. Paralelka 231.10. Paralelka 3

 

Blok 2: Morfogeneze buněk listové epidermis, analýza fenotypu - Jan Martinek, Barbora Jelínková

pptx úvodní prezentacepopis úloh


Blok 3: Vývoj samčího a samičího gametofytu - Alena Náprstková, Pavel Jelínek

pptx úvodní prezentacepopis úloh

Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech složek z jednotlivých mikroskopů, vše na disku google):

14. 11. 2021 Paralelka 121.11. Paralelka 225.11. Paralelka 3


Blok 4: Embryogeneze a dědičnost znaků - Jana Krtková, Pavel Jelínek, Lenka Havelková

pptx úvodní prezentacepopis úloh

Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech složek z jednotlivých mikroskopů, vše na disku google):

19.12. 2021 Paralelka 19.12. Paralelka 212.12. Paralelka 3

 

 

Výstupem z praktik jsou protokoly za každého jednotlivce, které budou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu.

V protokolu prosím vždy uveďte číslo pracovní skupiny popř. předložené experimentální varianty.
Dále by měl protokol obsahovat název úlohy, cíl, použitý materiál, postup (stručně), výsledky s obrazovou dokumentací (pokud je k dispozici) a závěr (s možnou interpretací výsledků). Snažte se o věcnost a tvůrčí přístup k zadanému experimentu.

Protokoly ukládejte na sdílený disk, nejlépe ve formátu Google Docs či dokumentu Wordu. Ve sdíleném adresáři si prosím vytvořte svůj vlastní folder nadepsaný Vaším jménem a příjmením, do něj uložte soubory. Protokoly budeme hodnotit průběžně, ale zápočet budu udělovat během zkouškového období v termínech 6.1, 20.1 a 3.2.

Obsah praktik z minulých let:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2018 2019 2020 2021