Obsah kurzu zimního semestru 2011:

1. Základní pravidla fungování vědecké práce - přednášky 5.10. ppt  a 12.10. ppt

1.1. Povaha vědecké práce v experimentální biologii
1.2. Pozorování a pokus - základní činnosti experimentátora
1.3. Vědecké instituce a organizace, vědecké konference
1.4. Etické aspekty vědecké činnosti
1.5. Financování vědeckého výzkumu
1.6. Příprava vědeckých projektů a grantů 

2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat - přednáška 19.10. ppt

2.1. Základní organizace práce, typy dat
2.2. Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2.3. Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2.4. Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2.5. Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy

3. Odborná literatura, její zdroje na internetu a PřFUK - přednáška 26.10. ppt, praktika 1. a 2.11 ppt, 8. a 9.11. ppt

3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik
3.2. Internetové zdroje informací
3.3. Účelné vyhledávání a zpracování bibliografických záznamů a článků
   3.3.1. Bibliografické databáze přístupné na PřFUK
   3.3.2. Plnotextové databáze přístupné na PřFUK
   3.3.3. Vytváření osobních databází referencí
3.4. Scientometrie jak orientační nástroj hodnocení kvality vědecké práce

4. Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii - praktika 15. a 16.11. ppt, 22. a 23.11, sekvence DNA, sekvence AMK, 29. a 30.11. genevestigator file 1, file 2

4.1. Všeobecné databáze sekvencí - nástroje systémové biologie
4.2. Specializované sekvenční databáze

5. Prezentace výsledků experimentální práce - přednášky 7.12. ppt a 14.12. ppt, 21.12., vzor plakátu v cdr a pdf, vzor prezentace v ppt, vzor rukopisu původního sdělení v pdf, výsledná tištěná podoba původního sdělení v pdf

5.1. Bakalářská práce
5.2. Diplomová práce
5.3. Disertační práce
5.4. Vědecká sdělení na konferencích a seminářích
5.5. Vědecká publikace

Zadání úkolů 1-5 k zápočtu 2011/2012:

Zadání úkolů 1-4, vzor vypracování úkolu 1

Zadání úkolu 5, obecné informace k vypracování úkolu 5

Vypracované úlohy posílejte na petrasek@ueb.cas.cz.