Obsah praktik Růst a vývoj rostlin MB130C78 pro odborné kombinace pro ZS 2011/12:

Blok 1: Hormonální regulace vývoje rostlin - Jan Petrášek
Podklady ke stažení:
pdf úvodní prezentace, pdf popis úloh
Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech folderů):
paralelka I 21.10.2011, paralelka II 4.11.2011, paralelka III 2.12.2011

Blok 2: Vývoj a funkce pylu - David Honys, Katarzyna Šolcová, Katarína Breznenova.
Podklady ke stažení:
pdf úvodní prezentace, video k úvodní prezentaci, pdf popis úloh, kalibrace zvětšení objektivů mikroskopů Nikon a Olympus
Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech folderů):
paralelka I 11.11.2011, paralelka II 18.11.2011, paralelka III 25.11.2011

Blok 3: Dědičnost znaků, embryogeneze, transkripční regulace vývoje - Jan Petrášek a Jiří Libus.
Podklady ke stažení:
pdf úvodní prezentace, pdf popis úloh
Dokumentace nasnímaná studenty (zip archiv všech folderů):
paralelka I 9.12.2011, paralelka II 16.12.2011, paralelka III 6.1.2012

Blok 4: Exkurze na přední pracoviště experimentální biologie rostlin, ÚEB AVČR - Jan Petrášek a David Honys

 

Výstupem z praktik jsou protokoly, které budou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu. Protokoly zasílejte na petrasek@ueb.cas.cz, nejlépe všechny najednou po ukončení poslední úlohy. V protokolu prosím vždy uveďte číslo pracovní skupiny popř. předložené experimentální varianty. Dále by měl protokol obsahovat název úlohy, cíl, použitý materiál, postup (stručně), výsledky s obrazovou dokumentací (pokud je k dispozici) a závěr (s možnou interpretací výsledků). Snažte se o věcnost a tvůrčí přístup k zadanému experimentu.