Obsah praktik Růst a vývoj rostlin MB130C72 pro učitelské kombinace v ZS 2011/12:

3.11.2011      Blok 1, ÚEB AVČR

Blok 2, fyziologické praktikum B10, 2. patro Viničná 5, přímo proti schodům - lze si vybrat kterýkoliv blok odborného praktika a ten absolvovat, každý probíhá třikrát, takže máte spousta možností, více na stránkách odborného praktika.

Obsah:

Praktické úlohy budou demonstrovat vybrané kapitoly z vývoje rostlin, na kterých si budete moci konkrétně osahat experimentální materiál (zejména rostliny Arabidopsis thalina a Nicotiana tabacum) a současně poznat některé moderní metody jeho studia. Dokumentovat si budeme klíčení a růst rostlin, jeho regulaci hormonálními faktory, reakci rostlin na podněty z okolí, vývoj pylu, rozmnožování rostlin a vývoj embrya. 

Výstupem z praktik jsou protokoly, které budou vedle docházky též podkladem k udělení zápočtu. Protokoly zasílejte na petrasek@ueb.cas.cz, nejlépe všechny najednou po ukončení poslední úlohy. V protokolu prosím vždy uveďte číslo pracovní skupiny popř. předložené experimentální varianty. Dále by měl protokol obsahovat název úlohy, cíl, použitý materiál, postup (stručně), výsledky s obrazovou dokumentací (pokud je k dispozici) a závěr (s možnou interpretací výsledků). Snažte se o věcnost a tvůrčí přístup k zadanému experimentu.