Obsah kurzu podzimního semestru 2010:

1. Základní pravidla fungování vědecké práce - 6.10. ppt, 13.10. ppt

1.1. Povaha vědecké práce v experimentální biologii
1.2. Pozorování a pokus - základní činnosti experimentátora
1.3. Vědecké instituce a organizace, vědecké konference
1.4. Etické aspekty vědecké činnosti
1.5. Financování vědeckého výzkumu
1.6. Příprava vědeckých projektů a grantů 

2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat - 20.10. ppt

2.1. Základní organizace práce, typy dat
2.2. Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2.3. Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2.4. Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2.5. Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy

3. Odborná literatura, její zdroje na internetu a PřFUK - 27.10. ppt, praktická demonstrace 2.11 a 3.11, 9. a 10.11.

3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik
3.2. Internetové zdroje informací
3.3. Účelné vyhledávání a zpracování bibliografických záznamů a článků
   3.3.1. Bibliografické databáze přístupné na PřFUK
   3.3.2. Plnotextové databáze přístupné na PřFUK
   3.3.3. Vytváření osobních databází referencí
3.4. Scientometrie jak orientační nástroj hodnocení kvality vědecké práce

4. Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii -  praktická demonstrace 23. a 24.11., 30.11. a 1.12., 7. a 8. 12, sekvence DNA, sekvence AMK, genevestigator file 1, file 2

4.1. Všeobecné databáze sekvencí - nástroje systémové biologie
4.2. Specializované sekvenční databáze

5. Prezentace výsledků experimentální práce - 15.12. ppt, 5.1. ppt

5.1. Bakalářská práce
5.2. Diplomová práce
5.3. Disertační práce
5.4. Vědecká sdělení na konferencích a seminářích
5.5. Vědecká publikace

Zadání úkolů 1-4 k zápočtu 2010/2011:

Zadání úkolů 1-3, vzor vypracování úkolu 1

Zadání úkolu 4, obecné informace k vypracování úkolu 4

Vypracované úlohy posílejte na petrasek@ueb.cas.cz.

Termín přednášky pro podzimní semestr 2010: Středa 15:40 v seminární místnosti katedry experimentální biologie rostlin PřFUK, Viničná 5, 2. patro. První přednáška se koná 6.10. V případě potřeby počítačů se přednáška bude konat v počítačové učebně B5, v úterý ve 14:00 a 16:30 a ve středu v 18:10, od 2 a 3.11. do 7. a  8. 12. 2010 (kapitoly 3. a 4.). Všechny přednášky do 27.10. se konají ve středu v 15:40 v seminární místnosti katedry experimentální biologie rostlin. Papír pro zápis do paralelek mám u sebe. Kdo se ještě nezapsal má ještě možnost, pro všechny termíny jsou ještě volná místa.