Obsah kurzu podzimního semestru 2008:
 

1. Základní pravidla fungování vědecké práce - text kapitoly v pdf, prezentace v ppt 8.10., prezentace v ppt 15.10.

1.1. Povaha vědecké práce v experimentální biologii
1.2. Pozorování a pokus - základní činnosti experimentátora
1.3. Vědecké instituce a organizace, vědecké konference
1.4. Etické aspekty vědecké činnosti
1.5. Financování vědeckého výzkumu
1.6. Příprava vědeckých projektů a grantů 

2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat - text kapitoly v pdf , prezentace v ppt 22.10.

2.1. Základní organizace práce, typy dat
2.2. Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2.3. Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2.4. Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2.5. Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy

3. Odborná literatura, její zdroje na internetu a PřFUK - text kapitoly v pdf, prezentace v ppt 29.10., praktická demonstrace 5.11.

3.1. Typy vědeckých sdělení a periodik
3.2. Internetové zdroje informací
3.3. Účelné vyhledávání a zpracování bibliografických záznamů a článků
   3.3.1. Bibliografické databáze přístupné na PřFUK
   3.3.2. Plnotextové databáze přístupné na PřFUK
   3.3.3. Vytváření osobních databází referencí
3.4. Scientometrie jak orientační nástroj hodnocení kvality vědecké práce

4. Informační databáze a jejich využití v experimentální biologii - text kapitoly v pdf, sekvence DNA, sekvence AMK, genevestigator file 1, file 2;  praktická demonstrace 12.11., 19.11.

4.1. Všeobecné databáze sekvencí - nástroje systémové biologie
4.2. Specializované sekvenční databáze

5. Prezentace výsledků experimentální práce - text kapitoly v pdf, prezentace v ppt 3.12., vzor plakátu v cdr a pdf, vzor prezentace v ppt, prezentace v ppt 10.12., prezentace v ppt 17.12

5.1. Bakalářská práce
5.2. Diplomová práce
5.3. Disertační práce
5.4. Vědecká sdělení na konferencích a seminářích
5.5. Vědecká publikace

Studijní texty všechny pohromadě

Zadání úkolů 1-4 k zápočtu:

Zadání úkolů 1-3, vzor vypracování úkolu 1

Zadání úkolu 4, obecné informace k vypracování úkolu 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------