Možnosti výzkumné práce pro diplomanty a doktorandy

Studentům českých a moravských universit a dále studentům vyslaným zahraničními universitami nabízíme vedení diplomových a doktorandských prací zaměřených na níže uvedená témata:

  • Metabolická regulace hladin cytokininů a auxinu v rostlinách a v rostlinných buňkách kultivovaných in vitro. Metabolické cesty a enzymy zapojené do regulace snižování hladin cytokininů v rostlinách (V.Motyka).
  • Vliv biotických a abiotických stresů na metabolismus cytokininů v rostlinách (V.Motyka).
  • Hormonální regulace senescence listů a vývoje semen a její využití pro zvyšování produktivity rostlin (M. Kamínek).
  • Vliv exprese genu pro zeatin O-glukosyltransferázu na toleranci tabáku vůči vodnímu stresu (R. Vaňková).
  • Regulace metabolismu cytokininů v rostlinách, buněčných suspenzích a chloroplastech tabáku (R. Vaňková).
  • Mechanismy přenosu auxinů a cytokininů přes plasmatickou membránu (E. Zažímalová).

Aktuální nabídka.

tisk