Členové laboratoře

Vedoucí laboratoře

obrazek RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

petrasek@ueb.cas.cz, www

Role auxinů a cytokininů při udržování polarity buněčného dělení a prodlužování, studium hormon-autonomního růstu buněčných kultur, identifikace a vizualizace buněčných struktur hrajících roli v polárním transportu auxinu.

Vědečtí pracovníci (v abecedním pořádku)

obrazek Ing. Petre Ivanov Dobrev, CSc.

dobrev@ueb.cas.cz

Vývoj metod pro extrakci, čištění a stanovení rostlinných hormonů, využívající HPLC s tandemově napojenými detektory (UV-VIS, fluorescence, radioaktivita a průtoková analýza hmotových spekter, MS). Studium metabolismu rostlinných hormonů (zejména cytokininů) v synchronizovaných buněčných systémech.
obrazek Ing. Klára Hoyerová, Ph.D.

hoyerova@ueb.cas.cz

Regulace exprese isopentenyltransferáz ve vztahu k cílení enzymu a metabolismu cytokininů. Mechanismus transportu auxinu do buněk Arabidopsis a tabáku.
obrazek Ing. Miroslav Kamínek, CSc.

kaminek@ueb.cas.cz

Metabolismus a fyziologické funkce cytokininů; využití regulátorů růstu pro zvýšení produktivity rostlin.
obrazek Mgr. Petr Klíma, Ph.D.

klima@ueb.cas.cz

Mechanismus transportu cytokininů přes buněčné membrány rostlinných buněk, charakterizace přenašečů.
obrazek Ing. Kateřina Malínská, Ph.D.

malinska@ueb.cas.cz

Vliv fytotropinů na dynamiku cytoskeletu BY2 buněk tabáku. Využití kvasinky Saccharomyces cerevisiae ke studiu mechanismu působení fytotropinů a funkce rostlinných transportních proteinů. Konfokální mikroskopie živých objektů, klonování DNA.
obrazek Ing. Václav Motyka, CSc.

motyka@ueb.cas.cz

Regulace metabolické inaktivace (degradace a N-glukosylace) cytokininů ve vztahu k řízení růstu a vývoje rostlin. Metabolismus a biologické funkce cytokininů typu cis-zeatinu v rostlinách. Vliv biotických a abiotických stresů na hladiny a metabolismus fytohormonů.
obrazek Ing. Karel Müller, Ph.D.

muller@ueb.cas.cz

Klonování genů tabákových přenašečů auxinu, jejich exprese a cílené umlčování.
obrazek Ing. Petr Skůpa, Ph.D.

skupa@ueb.cas.cz

Změny fenotypu buněčné suspenzní kultury v závislosti na expresi transgenů ovlivňujících hormonální regulace u rostlinných buněk.
obrazek RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.

vankova@ueb.cas.cz

Regulace hladin fyziologicky aktivních cytokininů v průběhu vývoje rostlin prostřednictvím jejich reversibilní a ireversibilní glykosylace. Úloha cytokininů a kyseliny abscisové při odezvě rostlin na abiotický stres a během následného zotavení.
obrazek Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

zazimalova@ueb.cas.cz

Mechanismy transportu auxinů a cytokininů přes plasmatickou membránu, systémy přenašečů auxinu a jejich regulace. Přenos auxinových signálů. Úloha těchto procesů v regulaci buněčného dělení a polárního růstu.

Vědečtí asistenti

obrazek RNDr. Alena Gaudinová

gaudinova@ueb.cas.cz

Analytika fytohormonů, stanovení hladiny a aktivity enzymů zapojených do biosyntézy a metabolismu cytokininů.
obrazek Mgr. Markéta Pařezová

parezova@ueb.cas.cz

Transformace buněčných kultur tabáku a Arabidopsis

Postdoktorandi

obrazek Ing. Milada Čovanová, Ph.D.

covanova@ueb.cas.cz

Role Auxin Binding Proteinu 1 ve vývoji buněk tabáku BY-2 a jeho účast v regulaci hladiny auxinu uvnitř buněk.
obrazek RNDr. Adriana Jelínková, Ph.D.

cernaa@ueb.cas.cz

Identifikace cytoskeletálních a asociovaných proteinů, které se podílejí na dynamice endomembránového transportu, polárním směrování PIN proteinů, a tudíž na ustanovení buněčné polarity.
obrazek RNDr. Martina Laňková, Ph.D.

lankova@ueb.cas.cz

Mechanismus transportu rostlinného hormonu auxinu do buněk tabáku, charakterizace přenašeče („auxin influx carrier“) a jeho inhibice.
obrazek Dr.rer.nat. Katarzyna Retzer, Ph.D.

retzer@ueb.cas.cz

obrazek Ing. Eva Žižková, Ph.D

zizkovae@ueb.cas.cz

Metabolické dráhy zapojené do regulace hladin bioaktivních cytokininů v rostlinách.

Doktorandi

obrazek Mgr. Matouš Glanc

glanc@ueb.cas.cz

Téma: Úloha endoplasmatického retikula v signální dráze a metabolismu auxinu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2014.

Školitel: J. Friml (IST, Klosterneuburg, Rakousko), konzultant: E. Zažímalová
obrazek Ing. Petr Hošek

petr.hosek@fbmi.cvut.cz

Téma: Matematické modelování toku auxinů buňkou. FBMI ČVUT.

Školitel: M. Jiřina FBMI ČVUT, konzultantka: K. Hoyerová
obrazek Mgr. Barbara Kramná

kramna@ueb.cas.cz

Téma: Vztah mezi syntetickým strigolaktonem GR24 a produkcí ROS spolu s NO během rostlinné odpovědi na abiotické stresy. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2015.

Školitelka: R. Vaňková
obrazek Ing. Jozef Lacek

lacek@ueb.cas.cz

Téma: Protein ABP1 a jeho úloha v regulaci vývoje rostlinné buňky. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2013.

Školitel: E. Zažímalová, konzultant: M. Čovanová
obrazek Mgr. Sylva Přerostová

prerostova@ueb.cas.cz

Téma: Charakterizace úlohy cytokininů a kyseliny abscisové při abiotickém stresu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2011.

Školitelka: R. Vaňková
obrazek Mgr. Roman Skokan

letajici.kiwi@seznam.cz

Téma: Evoluce mechanizmů homeostáze auxinu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2014.

Školitel: J. Petrášek, konzultant: K. Müller

Diplomanti

-

Laboranti

obrazek Mgr. Nikola Drážná

drazna@ueb.cas.cz

Izolace rostlinných hormonů auxinů a cytokininů z rostlinných pletiv. Kultivace rostlinného materiálu (in vitro kultury, skleník).
obrazek Bc. Vojtěch Knirsch

knirsch@ueb.cas.cz

Příprava a zakládání experimentů, odběr vzorků, izolace hormonů, měření integrity membrán.
obrazek Eva Kobzová

kobzova@ueb.cas.cz

Izolace rostlinných hormonů auxinů a cytokininů z rostlinných pletiv. Kultivace rostlinného materiálu (in vitro kultury, skleník).
obrazek Marie Korecká

korecka@ueb.cas.cz

Izolace rostlinných hormonů auxinů a cytokininů z rostlinných pletiv. Izolace enzymu cytokininoxidázy z rostlinných pletiv. Kultivace rostlinného materiálu (in vitro kultury, skleník).

Bývalí členové

obrazek Innu Kottanal Baby, M.Sc.

baby@ueb.cas.cz

Téma: Role cytoskeletu v rostlinné morfogenezi regulované auxinem. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2012.

Školitel: J. Petrášek
obrazek Mgr. Zdeněk Cit

cit@ueb.cas.cz

Téma: Studium dynamiky a funkce membránových přenašečů auxinu pomocí metod pokročilé fluorescenční mikroskopie. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2012.

Školitel: J. Petrášek, konzultanti: M. Hof a J. Humpolíčková (ÚFCH JH AVČR), E. Zažímalová
obrazek Mgr. Jana Dobrá

dobra@ueb.cas.cz

Téma: Studium úlohy cytokininů při abiotickém stresu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra biochemie. Od r. 2006.

Školitelka: R. Vaňková
obrazek Mgr. Silvia Gajdošová, Ph.D.

gajdosova@ueb.cas.cz

Biologické účinky a metabolismus cytokininů typu cis-zeatinu v rostlinách.
obrazek RNDr. Marie Havlová, Ph.D.

novakovam@ueb.cas.cz

Regulace metabolismu cytokininů v rostlinách, buněčných suspensích a chloroplastech.
obrazek Mgr. Andrej Hurný, → Laboratoř Evy Benkové, VIB, Gent, Belgie.

andrej.hurny@gmail.com

Téma: Transkripční regulace funkcí proteinů PIN, membránových přenašečů rostlinného hormonu auxinu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra genetiky a mikrobiologie.

Školitel: J. Petrášek, konzultant: J. Libus
obrazek Mgr. Pavel Křeček, Ph.D.

krecek@ueb.cas.cz

Mechanismy regulace aktivity komplexu přenašeče auxinu z buňky.
obrazek RNDr. Martin Kubeš, Ph.D.

kubes@ueb.cas.cz

Regulační a transportní úloha PIN5 a PILS přenašečů lokalizovaných na endoplazmatickém retikulu (ER) při udržování rovnovážné vnitrobuněčné hladiny auxinu.
obrazek RNDr. Jiří Libus, Ph.D.

libus@ueb.cas.cz

Transkripční regulace genů PIN.
obrazek Mgr. Hana Lukšanová, Ph.D.

luksanova@ueb.cas.cz

Proteomické změny během biotického a abiotického stresu u rostlin.
obrazek Mgr. Marie Martincová

martinc1@natur.cuni.cz

Téma: Protein kinázy typu AGC a jejich role při regulaci transportu auxinu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra fyziologie rostlin.

Školitel: J. Petrášek
obrazek Mgr. Eva Miklánková

miklankova@ueb.cas.cz

Téma: Studium genové exprese při teplotním stresu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra experimentální biologie rostlin. Od r. 2010.

Školitelka: R. Vaňková
obrazek Karolína Müllerová

mullerovak@ueb.cas.cz

Příprava médií, kultivace rostlinného materiálu.
obrazek Mgr. Daniela Seifertová, Ph.D.

seifertova@ueb.cas.cz

Studium přenašečů rostlinného hormonu auxinu na buněčné úrovni na modelu rostliny Arabidopsis thaliana.
obrazek Mgr. Sibu Simon, Ph.D., → Laboratoř Jiřího Frimla, VIB, Gent, Belgie.

simon@ueb.cas.cz

Téma: Mechanizmus transportu auxinu – biochemická charakterizace přenosu auxinu z buňky. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra biochemie.

Školitelka: E. Zažímalová, konzultant: J. Petrášek
obrazek Ing. Jana Žabová

zabovaj@ueb.cas.cz

Izolace rostlinných hormonů auxinů a cytokininů z rostlinných pletiv. Kultivace rostlinného materiálu (in vitro kultury, skleník).

tisk